2 Cách lấy lại mật khẩu Google bằng số điện thoại hoặc email dự phòng cực đơn giản

Cách lấy lại mật khẩu Google: Tài khoản Google là một tài khoản rất quan trọng trong công việc và cuộc sống hiện nay. Nếu bạn quên mất mật khẩu tài khoản Google thì hãy tham khảo cách lấy lại mật khẩu bằng điện thoại hoặc laptop đơn giản dưới đây nhé!

Cách lấy lại mật khẩu Google bằng số điện thoại

Bước 1: Truy cập tài khoản Google của bạn tại đây, sau đó nhập Email hoặc số điện thoại và nhấn vào ô Tiếp theo.

Bước 1: Truy cập tài khoản Google của bạn tại đây, sau đó nhập Email hoặc số điện thoại và nhấn vào ô Tiếp theo.

Bước 2: Chọn ô Bạn quên mật khẩu?

Bước 2: Chọn ô Bạn quên mật khẩu?

Bước 3: Nhập mật khẩu gần nhất mà bạn có thể nhớ được, sau đó chọn ô Thử cách khác.

Bước 3: Nhập mật khẩu gần nhất mà bạn có thể nhớ được, sau đó chọn ô Thử cách khác.

Bước 4: Tiếp theo nếu bạn có 1 thiết bị đang đăng nhập tài khoản Google thì Google sẽ gửi mã xác nhận về thiết bị đó, nếu không bạn tiếp tục chọn Thử cách khác.

Bước 4: Tiếp theo nếu bạn có 1 thiết bị đang đăng nhập tài khoản Google thì Google sẽ gửi mã xác nhận về thiết bị đó, nếu không bạn tiếp tục chọn Thử cách khác.

Bước 5: Ở bước này, bạn nhấn chọn Văn bản hoặc Gọi để Google sẽ gửi mã xác minh tài khoản đến số điện thoại của mình, sau đó kiểm tra điện thoại để nhận mã nhé!

Bước 5: Ở bước này, bạn nhấn chọn Văn bản hoặc Gọi để Google sẽ gửi mã xác minh tài khoản đến số điện thoại của mình, sau đó kiểm tra điện thoại để nhận mã nhé!

Bước 6: Nhập mã bạn nhận được vào ô như dưới đây.

Bước 6: Nhập mã bạn nhận được vào ô như dưới đây.

Bước 7: Thực hiện cài đặt mật khẩu mới và lưu mật khẩu.

Bước 7: Thực hiện cài đặt mật khẩu mới và lưu mật khẩu.

Như vậy là bạn đã lấy lại mật khẩu Google của mình bằng số điện thoại thành công rồi đấy!

Cách lấy lại tài khoản Google khi quên mật khẩu bằng email dự phòng

Bước 1: Truy cập tài khoản Google của bạn tại đây, sau đó nhập Email hoặc số điện thoại và nhấn vào ô Tiếp theo.

Bước 7: Thực hiện cài đặt mật khẩu mới và lưu mật khẩu.

Bước 2: Chọn ô Bạn quên mật khẩu?

Bước 2: Chọn ô Bạn quên mật khẩu?

Bước 3: Nhập mật khẩu gần nhất mà bạn có thể nhớ được, sau đó chọn ô Thử cách khác.

Bước 3: Nhập mật khẩu gần nhất mà bạn có thể nhớ được, sau đó chọn ô Thử cách khác.

Bước 4: Nhấn vào ô Tôi không có số điện thoại.

Bước 4: Nhấn vào ô Tôi không có số điện thoại.

Bước 5: Nhập chính xác Email dự phòng mà bạn đã cài đặt cho tài khoản của mình trước đó và nhấn nút Gửi.

Bước 5: Nhập chính xác Email dự phòng mà bạn đã cài đặt cho tài khoản của mình trước đó và nhấn nút Gửi.

Bước 6: Kiểm tra Email dự phòng của mình để lấy mã xác nhận và nhập mã vào ô trống, chọn Tiếp theo.

kiểm tra email dự phòng của mình để lấy mã xác nhận và nhập mã vào ô trống, chọn Tiếp theo.
Nếu chưa nhận được mã xác minh trong Email dự phòng, bạn có thể kiểm tra lại trong mục Spam của hòm thư hoặc kiểm tra lại xem bạn đã nhập đúng địa chỉ Email hay chưa nhé.

Bước 7: Thực hiện cài đặt mật khẩu mới  lưu mật khẩu.

Bước 5: Thực hiện cài đặt mật khẩu mới và lưu mật khẩu.

Như vậy, bạn đã có thể lấy lại mật khẩu Google bằng email dự phòng rồi đấy!

Bài viết đã gợi ý cho bạn hai cách để lấy lại mật khẩu Google nhanh nhất, chúc bạn thực hiện thành công!