ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Tài khoản đăng nhập Nghề Net (sau đây gọi là ‘tài khoản’) được thiết lập nhằm cung cấp cho bạn đọc công cụ tiện ích quản lý lịch sử truy cập website, ứng dụng Nghề Net, thông tin cá nhân chia sẻ với cộng đồng, các hoạt động tương tác khác với Nghề Net. Việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam nói chung và các điều khoản sử dụng tại văn bản này (sau đây gọi là ‘Điều khoản’).

1. Điều khoản chung

Bằng việc đăng ký sử dụng tài khoản Nghề Net, Người dùng đương nhiên chấp nhận và chịu sự ràng buộc của toàn bộ Điều khoản sử dụng này.

Nội dung của Điều khoản sử dụng có thể được cập nhật thường xuyên bởi Nghề Net. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các điều khoản trong thỏa thuận ban đầu.

2. Điều khoản đăng ký

Người đăng ký sử dụng tài khoản Nghề Net (sau đây gọi là ‘Người dùng’) có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác những thông tin dùng để đăng ký tài khoản của mình. Nghề Net có quyền tạm khóa hoặc đình chỉ việc sử dụng tài khoản của Người dùng mà không cần thông báo cũng như không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp phát hiện có thông tin không chính xác, thiếu trung thực. Người dùng cam đoan thực hiện trong khả năng tốt nhất các biện pháp bảo mật tài khoản của mình. Trong bất cứ trường hợp nào, Người dùng phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động có liên quan đến việc sử dụng mật khẩu của mình trên hệ thống.

Quy trình đăng ký như sau:

Bước 1: Người dùng truy cập vào website, ứng dụng Nghề Net, click đúp vào biểu tượng đăng nhập, chọn đăng ký tài khoản.

Bước 2: Người dùng nhập các thông tin cá nhân bắt buộc theo yêu cầu và bấm đăng ký để hoàn tất việc đăng ký tài khoản.

Sau khi hoàn thành, Người dùng đã chính thức trở thành thành viên của Nghề Net và được sử dụng mọi tiện ích trên website, ứng dụng Nghề Net. Trong quá trình sử dụng, trường hợp thành viên có nhu cầu thay đổi các thông tin cá nhân đã cung cấp, Người dùng đăng nhập hệ thống và chọn chức năng thông tin tài khoản để thực hiện việc sửa đổi và cập nhật thông tin.

3. Quyền và trách nhiệm của Người dùng tài khoản Nghề Net

3.1 Quyền lợi của Người dùng

Được sử dụng dịch vụ của website, ứng dụng Nghề Net trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật, bao gồm những dịch vụ sau: các thông tin thể hiện trên trang Web dưới dạng văn bản, hình ảnh, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý; chia sẻ, trao đổi dữ liệu; và các dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch Vụ”). Những quyền lợi sử dụng dịch vụ của Nghề Net còn bao gồm cả các bản cập nhật hoặc nâng cấp, các đặc tính hoặc thuộc tính mới của Dịch Vụ, hoặc các dịch vụ mới do Nghề Net cung cấp.

Được bảo mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật và Chính sách bảo mật tại mục II

3.2 Trách nhiệm của Người dùng

Cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

Chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập. Nghề Net không chịu trách nhiệm trong trường hợp người dùng tiết lộ, chia sẻ mật khẩu cho bên thứ ba hoặc không thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin khi truy cập và sử dụng các dịch vụ trên môi trường internet.Không sử dụng Dịch vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của người khác…

Không được sử dụng tài khoản để gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào như thư rác hay tin nhắn rác…

4.Quyền và trách nhiệm của Nghề Net

4.1 Quyền của Nghề Net

Được quyền thiết lập biện pháp kỹ thuật và quy trình quản lý hệ thống tài khoản theo khả năng hiện có. Được quyền yêu cầu Người dùng tuân thủ nội dung của Điều khoản sử dụng.

Được quyền thu thập, lưu trữ các thông tin của Người dùng nhằm phục vụ mục đích điều hành và phát triển hệ thống theo nhu cầu của Nghề Net, phù hợp các quy định của pháp luật.

Được quyền cung cấp thông tin của Người dùng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo hoặc xin ý kiến trước trong các trường hợp do pháp luật quy định.

Được quyền kiểm duyệt, ngăn chặn, loại bỏ những nội dung không phù hợp theo quy định của pháp luật, quy định của Nghề Net .

4.2 Trách nhiệm của Nghề Net

Thiết lập hệ thống kỹ thuật, phần mềm, quy trình đảm bảo an toàn, an ninh cho Nghề Net; bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Người dùng.

Nghề Net cam kết thu thập, sử dụng thông tin của Người dùng vì mục đích điều hành quản trị hệ thống, không cung cấp cho bên thứ ba trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bảo đảm quyền quyết định của Người dùng trong việc cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

5. Từ chối trách nhiệm đảm bảo

Nghề Net không chịu trách nhiệm trong các trường hợp dưới đây:

  • Nội dung lỗi hoặc thiếu chính xác của người dùng đưa lên.
  • Những tổn thất cá nhân hoặc tài sản có nguyên nhân từ nội dung không phải của dịch vụ do chúng tôi cung cấp.
  • Việc sử dụng, truy cập bất hợp pháp máy chủ của VietNamNet và khống chế bởi tin tặc nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, bí mật kinh doanh chứa trong đó hoặc chỉnh sửa và đưa những thông tin sai lệch về nội dung trên trang web.
  • Thông tin về dịch vụ và trang web của VietNamNet bị chỉnh sửa và cung cấp trái phép của bên thứ ba mà chưa được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
  • Bất kỳ lỗi về các phần mềm gián điệp, Virus, lỗi phần mềm trên máy tính của bạn được truyền đến từ bên thứ ba có chứa trang web của chúng tôi.
  • Bất kỳ lỗi đường truyền bị gián đoạn đến dịch vụ của chúng tôi.
  • Những trách nhiệm cho từng vi phạm cụ thể sẽ theo pháp luật hiện hành quy định.

6. Hiệu lực Điều khoản sử dụng này được cập nhật lần cuối ngày 01/01/2024