Gcafe Billing: Hướng dẫn thay đổi màn hình đăng nhập

Hướng dẫn thay đổi màn hình khóa Gcafe Billing

Hướng dẫn cài đặt Phần mềm tính tiền Gcafe Plus

Để cài đặt phần mềm tính tiền Gcafe Plus, chúng ta cần cài đặt trên cả máy chủ lẫn máy trạm.

1. Cài đặt Gcafe Plus trên máy chủ

 • Bước 1: Tải phần mềm Gcafe Plus trên Website: Gcafe.vn
 • Bước 2: Đặt IP tĩnh cho máy chủ (Vd: 192.168.1.100)
 • Bước 3: Tắt Firewall Windows

 • Bước 4: Đường dẫn cài đặt đưa về ổ D:\PMTT

 • Bước 5: Lưu User/Password mặc định là admin/admin

 • Bước 6: Chỉnh nơi lưu dữ cơ sở dữ liệu đưa về ổ D:\PMTT\CSDL

 • Bước 7: Ấn thoát

Sau khi cài đặt xong, màn hình desktop sẽ có biểu tượng Gcafe+ Server. Vui lòng nhấp chuột 2 lần vào biểu tượng để khởi chạy phần mềm.

2. Cài đặt máy trạm Gcafé Plus

 • Bước 1: Tải phần mềm trên Website : Gcafe.vn
 • Bước 2: Tắt Firewall Windows
 • Bước 3: Đường dẫn cài đặt đưa về ổ C:\

 • Bước 4: Nhập địa chỉ IP của máy chủ Gcafé Plus

 • Bước 5: Lưu User/Password tài khoản Admin mặc định là garena/garena

Sau khi cài đặt xong hệ thống sẽ tự động khởi chạy phần mềm và hiển thị các hình ảnh quảng cáo. Để đăng nhập vào bạn cần sử dụng tài khoản Admin mặc định hoặc tài khoản thành viên.

Hướng dẫn thay đổi màn hình khóa Gcafe Billing

Note : Dùng phần mềm tạo SWF hoặc đơn giản nhất là dùng Powerpoint, nhiều hiệu ứng và sử dụng đơn giản.

1- Sử dụng Powerpoint tạo 1 slide tùy chỉnh

Download file mẫu tại đây :
https://docs.google.com/presentation/d/1pNXfoHiP0Za_VPYOAFXinr–N62q4_9u/edit?usp=share_link&ouid=107920220931338875660&rtpof=true&sd=true
2- Lưu dưới dạng MP4, sau đó vào link sau convert sang SWF và download về máy

https://convertio.co/vn/mp4-swf/

3- Đổi tên file vừa download về thành lockscreen.swf  và copy vào thư mục

C:\Program Files (x86)\GBillingClient\ccBackground

Đặt thuộc tính Read Only cho file lockscreen.swf 

Thoát Gcafe + chạy lại hoặc reset máy trạm để kiểm tra.

Video Hướng dẫn thay đổi màn hình khóa Gcafe Billing

Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách thay đổi màn hình khóa Gcafe Billing, chúc các bạn thành công

Trả lời