Excel: Làm thế nào để đếm số sheet trong workbook

Hỏi đápDanh mục đơn: Tin học văn phòngExcel: Làm thế nào để đếm số sheet trong workbook
Quang Minh hỏi 2 tuần trước

Mọi người có thêt chỉ tôi làm thế nào để đếm số sheet tróng workbook không, tôi cần tìm và thay thế một số điểm trong các sheet đó nhưng không biết làm tế nào để đếm chúng cho chính xác là đã thay hết chưa. cám ơn mọi người.

Rin Huỳnh Nhân viên trả lời 2 tuần trước

Chào bạn!
Bạn có thể đặt name như sau:
+ Vào Insert–>Name–>Define–> xuất hiện 1 khung
+ Tại ô: Name in workbok bạn gõ:”SoSh” ( hoặc tên nào đó bạn thích)
+ Tại ô:Refers to bạn đánh công thức: = GET.WORKBOOK(4) + 0*NOW() hoặc SoSh = GET.WORKBOOK(ROW(INDIRECT(“A4”))) để cho việc tự động cập nhật được tốt hơn (khi thêm hoặc xóa bớt sheet)
+ Sau đó tại 1 cells nào đó bạn gõ: =SoSh–> Enter là ra kết quả liền hà

Chúc bạn thành công!