facebook

  1. KTV.PM

    Cách để tránh Facebook theo dõi, kể cả khi offline

    Facebook có thể theo dõi bạn kể cả khi bạn ngoại tuyến. Tuy nhiên, có một cách dễ dàng để khắc phục được điều này. Cách tắt tính năng “Off-Facebook Activity" Từ điện thoại, truy cập vào mục "Cài đặt và quyền riêng tư”. Sau đó, chọn “Cài đặt”. Cuộn xuống cho đến khi nhìn thấy “Thông tin...
  2. KTV.PM

    Cách để tránh Facebook theo dõi, kể cả khi offline

    Facebook có thể theo dõi bạn kể cả khi bạn ngoại tuyến. Tuy nhiên, có một cách dễ dàng để khắc phục được điều này. Facebook hoàn toàn có thể theo dõi mọi hoạt động trực tuyến của bạn, ngay cả khi bạn đã đóng ứng dụng. Cho dù bạn đang tìm kiếm trên Google Maps, Safari, chơi trò chơi trên điện...
Top Dưới